Detta material är framtaget som ett stöd i förskolans förebyggande arbete för en trygg och säker förskola och för att minimera risken för brott mot barn i förskolan.

Materialet synliggör hur det förebyggande arbetet ska bedrivas och innehåller också tydliga strukturer för arbetet om brott mot barn skulle ske.

Stödmaterialet är uppdelat i tre delar utöver inledning:

  1. Förebyggande arbete
  2. Åtgärdande arbete
  3. Uppföljning

Rutinerna för det åtgärdande arbetet styrs av diskrimineringslag, skollag, lagstiftning inom arbetsrätten, socialtjänstlag och brottsbalken.

Dokument

pdf Förebyggande och åtgärdande insatser vid brott mot barn förskola (263 KB)

pdf Oro för att barn far illa (532 KB)