Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för en ny förskola i Mörsil. Förskolan kommer att byggas centralt i byn och ersätta byggnaden där den nuvarande förskolan huserar.

Byggstart kommer att ske under september 2020 och drygt ett år senare, i oktober 2021, är det tänkt att inflyttning ska äga rum. Den nya förskolan kommer initialt bestå av 4 avdelningar och kommer kunna ta emot 65–75 barn. På sikt finns det möjlighet att utöka till 6 avdelningar och då välkomna 100–110 barn. Den nuvarande förskolan i Mörsil har 2 avdelningar.

– Det känns väldigt bra att bevilja bygglov till den nya förskolan i Mörsil. Det är en viktig kugge i Mörsils framtida utveckling, säger Can Savran (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Åre kommun.

Arbetet kommer att utföras av Skanska och Sweco.

Mer information