Bild på två barn

Den 10 oktober 2018 beslutade kommunfullmäktige i Åre kommun att ge investeringstillstånd till en nybyggnation av förskolan i Mörsil. Unden den andra delen av 2020 kan den nybyggda förskolan stå klar.

I dagsläget är det brist på förskoleplatser i Mörsil, något som har inneburit att vårdnadshavare i området har erbjudits plats för sina barn på förskolorna i Järpen och Mattmar istället. Detta föranledde att kommunfullmäktige i Åre kommun beslutade att ge investeringstillstånd till en ny förskola i Mörsil den 10 oktober 2018, ett beslut som gick i enighet med kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Inflyttning beräknas ske som tidigast under den andra delen av 2020 om allt går som planerat.

70 nya platser

Den nya förskolan kommer att byggas på samma plats där Mörsils förskola ligger idag. Förskolan kommer bestå av sex avdelningar och kunna ta emot ungefär 100 barn. Det är cirka 70 fler platser än vad den nuvarande förskolan kan erbjuda.

Mer information

Klicka här för att läsa mer om den nuvarande verksamheten på Mörsils förskola.