I barn och elevhälsans skriftserie publiceras texter som anknyter till barn och elevhälsans ämnesområden. Syftet med skriftserien är att generera och sprida kunskap samt stimulera till reflektion och förändring inom de områden barn och elevhälsan är verksam inom.

pdf Engström, Erika: Att inte agera. (814 KB)

Erika Engström, gymnasielärare vid Åre Gymnasieskola, har i sin uppsats "Att inte agera" undersökt lärarens hantering av elevers nätkränkningar mellan varandra. Hon undersöker vilket ansvar pedagoger upplever sig ha samt hur de agerar vid kännedom om nätkränkning.

 

pdf Kjellgren, Maria: Skolsocionom i glesbygd - Roll, team och ensamarbete (1.00 MB)

I denna uppsats undersöker Maria Kjellgren skolkuratorns arbete och förutsättningar i glesbygd.