Vi som arbetar i Centrala resursteamet är:
-  skolpsykologer och utvecklingspedagog.

Vi jobbar på uppdrag av förskolechef, rektor och skolchef. Till skillnad från övrig elevhälsopersonal är vi centralt placerade och jobbar med alla förskolor/skolor inom kommunen.

 

Centrala resursteamet (CRT) arbetar på tre olika nivåer:   

Individnivå - stödsamtal med elever, samarbetssamtal mellan skola och hem. Språk-, läs- och skrivutredningar samt skolpsykologiska utredningar.

Gruppnivå - konsultation, handledning och fortbildning till personal

Organisationsnivå - stödja rektor/förskolechef och personal i arbetet med att utveckla välfungerande och effektiva arbetslag i skola och förskola.
- övergripande uvecklingsarbeten som till exempel handlingsplaner.