Luleå tekniska universitet

Under 2019 erbjuder Luleå tekniska universitet (LTU) utbildningar på Campus Åre LärCentrum. Inledningsvis kommer LTU att ge två kurser i webbutveckling på plats i Åre: • Webbutveckling I – introduktion (D0015D). Läsperiod 190121-190330.• Webbutveckling…

Senast ändrad 2018-09-12 Läs mer

Studie och yrkesvägledning

Du kan vända dig till en studie- och yrkesvägledare när du har frågor kring studier och yrken. Studie- och yrkesvägledarens arbete handlar om att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt…

Senast ändrad 2018-07-25 Läs mer

Svenska för invandrare (SFI)

ANSÖK    Ska ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att du som elev utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både…

Senast ändrad 2018-07-25 Läs mer

Vuxenutbildning på grundläggande nivå (Grundvux)

ANSÖK    Motsvarar den nioåriga grundskolan och är anpassad efter vuxnas behov. Kurserna är till för dig som till exempel behöver träna grundläggande läsning och skrivning eller repetera något ämne från grundskolans senare år innan du…

Senast ändrad 2018-07-25 Läs mer

Vuxenutbildning på gymnasial nivå

ANSÖK ÖSTERSUND   ANSÖK ÅRE   Är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning som…

Senast ändrad 2018-07-25 Läs mer