Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet (LTU) erbjuder utbildningar på Campus Åre LärCentrum. Mer information finns på www.ltu.se och www.antagning.se.

Senast ändrad 2018-09-12 Läs mer

Studie- och yrkesvägledning

Du kan vända dig till en studie- och yrkesvägledare när du har frågor kring studier och yrken. Studie- och yrkesvägledarens arbete handlar om att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt…

Senast ändrad 2018-07-25 Läs mer

Svenska för invandrare (SFI)

Ska ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att du som elev utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och…

Senast ändrad 2018-07-25 Läs mer

Vuxenutbildning på grundläggande nivå (Grundvux)

Motsvarar den nioåriga grundskolan och är anpassad efter vuxnas behov. Kurserna är till för dig som till exempel behöver träna grundläggande läsning och skrivning eller repetera något ämne från grundskolans senare år innan du fortsätter på gymnasial…

Senast ändrad 2018-07-25 Läs mer

Vuxenutbildning på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser. Du kan kombinera fristående kurser så att det passar dina mål. Du kan också välja ett kurspaket med yrkesinriktning. Vi samverkar med Lärcentrum i Östersund, där du kan ansöka om både…

Senast ändrad 2018-07-25 Läs mer