Lars Nyman blir ny räddningschef i Åre kommun. Foto: JRF

I höstas beslutade kommunfullmäktige i Åre kommun att ansöka om medlemskap i Jämtlands Räddningstjänstförbund (JRF). Kommunstyrelsen har nu fått i uppdrag att ta fram en tidsplan för när inträdet ska kunna ske. Beslutet är dock överklagat till förvaltningsrätten så i dagsläget råder det viss osäkerhet hur detta kommer att påverka inträdet.

Parallellt med ansökningsprocessen har Åre kommun också tecknat ett samverkansavtal med JRF. Avtalet innebär bland annat att JRF:s förbunds- och räddningschef Lars Nyman också blir räddningschef i Åre kommun från och med den 14 januari 2023. Detta eftersom befattningen som räddningschef i Åre kommun blivit vakant då Johan Blommé nyligen slutat sin tjänst i Åre kommun. Samverkansavtalet gäller fram till att inträdet har ägt rum, alternativt till den 31 december 2023.

– Vi är glada att vi har nått en bra chefslösning för Åre kommuns räddningstjänst, då Lars besitter mycket erfarenhet och kunskap. Samtidigt vill jag passa på att tacka Johan Blommé för sin tid hos oss och allt som han har bidragit med. Jag önskar Johan lycka till på sina nya utmaningar, säger Jasna Lindberg, samhällsbyggnadschef i Åre kommun.

Mer information

Läs mer om Jämtlands Räddningstjänstförbund här »