renar slakt

Vi uppmärksammar renskötselåret och nu har vi kommit till tjaktje, hösten. Detta är den femte årstiden som infaller i september-oktober.

I september, när vädret blir svalare och höstens härliga färger förändrar vårt landskap, börjar arbetet med att samla ihop samebyns renhjord till slaktanläggningen inför höstens sarvslakt. Sarv är en annan benämning på rentjur. Det är främst rentjurar som slaktas och det sker på hösten eftersom de under denna period är som störst och har sitt fett kvar. Under juli och augusti har de haft sin tillväxtperiod och byggt upp sig inför den stundande vintern.

Sarvarna blir brunstiga omkring mitten av september och slakten ska helst ske innan dess eftersom köttet i samband med brunsten blir både segare och sämre. Det finns dock samebyar som har sarvslakten efter avslutad brunst. Sarvslakten utgör den största delen av årsinkomsten för en renskötare. Man tar även matrenar till sin egen familj, det vill säga att man slaktar för eget bruk.

September kan ha växlande väder och vind och sarvslakten är ett tungt jobb. Samebyns renar samlas in i en hage. Där fångas de tjurar som ska slaktas in med lasso och dras undan till slaktplatsen eller fraktas levande med lastbil till ett slakteri.

En ren ger inte bara mat utan man tar även tillvara på andra delar, som skinn och horn. Dessa delar används bland annat till slöjd och skinnen används utöver det till att göra underlag att sitta på.

Tjaktje-giesie – höstsommar och förberedelser inför kommande slakt

Årstiden innan tjaktje heter tjaktje-giesie – höstsommaren. Detta är den fjärde årstiden och infaller i augusti-september.

Under höstsommaren finns det tid för renskötare att bland annat plocka bär, skörda skohö och fiska. Under denna period börjar man även förbereda inför den kommande sarvslakten.

Renarna har efter sommarens kalvmärkning lämnats ifred för att få beta och bygga upp sin muskelmassa och fettreserv inför den kommande vintern.