corona

Just nu ökar antalet fall av covid-19 i Jämtland Härjedalen. För att minska smittspridningen är det väldigt viktigt att du som får symtom som kan vara covid-19 stannar hemma från jobb, skola och andra aktiviteter.

Den ökade spridningen av covid-19 innebär en risk för att den som är äldre eller har nedsatt immunförsvar blir allvarligt sjuk eller dör av viruset. Smittspridningen orsakar även problem för olika arbetsgivare när personal blir sjuk och inte kan jobba.

Tänk på detta

Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19. Det gäller alla vuxna och barn, och även dig som är vaccinerad mot eller har haft covid-19 tidigare. Stanna hemma tills du känner dig frisk.

Du behöver lämna prov om du har hemtjänst, bor på äldreboende, arbetar i sjukvården eller i äldreomsorgen eller om du har kraftigt nedsatt immunförsvar eller är gravid. Här kan du läsa mer om att lämna prov och få provsvar »  

Länkar