Den 1 juni invigdes det nya statliga servicekontoret i Järpen som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Under högtidliga former knöt Martin Söderström, tillväxtchef på Åre kommun och Bengt Åke Sundelin, kontorsområdeschef på Statens servicecenter, ihop två band för att symbolisera den nya etableringen.

På servicekontoret kommer kommunens invånare och företagare få information och vägledning från fyra olika myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Servicekontoret kommer att ha öppet två dagar i veckan där personalen kommer att hjälpa besökarna att använda e-tjänster, fylla i blanketter och ansökningar samt ger information om pågående ärenden. Det nya kontoret ligger i centrala Järpen, i samma lokaler som Åre kommuns inflyttarservice.

– Det är otroligt värdefullt för våra medborgare att det nya servicekontoret nu öppnar. Det fysiska mötet är jätteviktigt för många, säger Martin Söderström, tillväxtchef på Åre kommun.

Statens servicecenter har drygt 120 servicekontor runt om i landet. Under 2021 tog servicekontoren emot 2,2 miljoner besökare.

Adress och öppettider

Lunden, Norra Vägen 16 C i Järpen

Tisdagar: 10.00–12.00 och 13.00–15.00
Torsdagar: 10.00–12.00 och 13.00–15.00

Läs mer på om servicekontoret på Statens servicecenters webbplats »