Foto: Åre kommuns logotyp

Åre kommun inför ett tillfälligt stopp för nya detaljplaner till och med år 2025. Även inlämnade ansökningar för upprättande av detaljplan där det inte finns planavtal pausas till samma år. Den främsta anledningen är den ansträngda vatten- och avloppssituationen samt ett uppdämt behov av permanentboende och kommunal service.

Sedan år 2000 har Åre kommun haft en konstant befolkningstillväxt. Under dessa år har befolkningen ökat med ungefär 2 500 personer, vilket motsvarar en befolkningsökning på 26 procent. Det är en fantastisk utveckling och Åre kommun är glada över att vara en attraktiv plats dit många vill flytta. Den kraftiga befolkningsökningen ställer dock höga krav på den kommunala servicen. Utifrån den rådande ansträngda vatten- och avloppskapaciteten behöver Åre kommun nu vidta åtgärder för att stå bättre rustade inför framtiden.

Åre kommun har påbörjat ett arbete som behöver intensifieras utifrån de behov och utmaningar som den stora inflyttningen innebär. Några av de stora frågorna är behovet av fler permanentbostäder, fler förskolor och skolor, utbyggnad av vatten- och avloppsnätet samt planering för en hållbar utveckling av Åre kommun.

Det finns undantag för det tillfälliga stoppet för nya planbesked och detaljplaner som inte är påbörjade. Undantaget gäller i de delar av kommunen där det finns tillräcklig avloppskapacitet och där planarbetet avser verksamhet som är av särskild samhällsnytta. Sådana planer kommer att bedömas från fall till fall.

Genom att införa ett tillfälligt stopp för nya planbesked och planarbeten som inte är påbörjade ges förutsättningar för en fortsatt hållbar utveckling där expansionen också går i linje med medborgarnas behov av en god kommunal service.

- Detta handlar inte om att stoppa utvecklingen i vår kommun. Det handlar om att hitta en långsiktig plan för att säkerställa den kommunala servicen mot våra invånare. Stoppet innebär inte att det kommer att sluta byggas imorgon, vi har många godkända detaljplaner som kommer att bebyggas, säger Can Savran (C), kommunalråd och samhällsbyggnadsnämndens ordförande.