Foto: Corona

Från och med fredag den 14 januari går Åre kommun upp i stabsläge. Detta med anledning av den ansträngda bemanningssituation som just nu råder på grund av coronapandemin.

Stabsläge innebär att det kommer att hållas flera avstämningsmöten i veckan kring coronapandemin. Syftet med dessa möten är att säkerställa en gemensam lägesbild, samverka i aktuella frågor samt att ta snabbare beslut och på så vis hantera den ökade smittspridningen på bästa sätt för att upprätthålla kommunens samhällsviktiga verksamheter.