rullator särskilt boende

Med tanke på den höga smittspridningen av covid-19 i samhället avråder vi från besök på kommunens särskilda boenden från och med den 5 januari 2022. Vid ett eventuellt besök, kontakta enhetschef eller avdelning innan besöket.

Har du minsta lilla symptom vill vi inte att du besöker våra boenden.

Vid ett eventuellt besök – tänk på att hålla avstånd till andra människor. Detta är extra viktigt i inomhusmiljöer. Vi tillhandahåller munskydd och handsprit på varje boende om du vill använda det i samband med besöket.

På krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu. Läs mer >>