kollage idrottsanläggningar

Under de senaste åren har det gjorts stora investeringar i olika typer av idrottsanläggningar runt om i kommunen. Initiativen har kommit från föreningarna själva och vi på Åre kommun är otroligt imponerade över föreningarnas engagemang och ideella insatser i dessa projekt.

Åre kommun har i många fall beviljat ekonomiskt stöd till de olika idrottsanläggningarna och i nedanstående lista hittar du mer information om de satsningar som har gjorts sedan 2018.

Totalt har Åre kommun bidragit med 4 miljoner kronor till de olika idrottsanläggningarna inom det lokala föreningslivet. Utöver det har vi även upplåtit mark, haft en rådgivande funktion och varit behjälpliga med att till exempel förmedla kontakter och hitta finansieringslösningar.

Nya idrottsanläggningar sedan 2018

Vad: Ridhus för Åre Ridklubbs verksamhet i Björnänge, strax öster om Åre.
Total kostnad:
7 miljoner kronor
Bidrag från Åre kommun: 700 000 kronor
Invigning: Planerad till december 2021

Vad: Pumptrack för Åre Bergscyklisters verksamhet i centrala Åre. Pumptracken är lämplig för både cyklister och personer som åker skateboard, inlines och kickbike.
Total kostnad: 6,5 miljoner kronor
Bidrag från Åre kommun: 700 000 kronor
Invigning: Oktober 2021

Vad: Skateboardpark för Åre Skateboardförenings verksamhet i centrala Åre.
Total kostnad: 7 miljoner kronor
Bidrag från Åre kommun: 700 000 kronor
Invigning: September 2021

Vad: Cykelleder för mountainbike och cross country i centrala Järpen.
Bidrag från Åre kommun:
Åre kommun har upplåtit marken för att möjliggöra de nya cykellederna. Arbetsmarknadsavdelningen har dessutom hjälp till att bygga lederna.
Invigning: Augusti 2021

Vad: Discgolfbana för Mörsils IF:s verksamhet i Mörsil.
Bidrag från Åre kommun:
Åre kommun har hjälpt föreningen att starta igång sin verksamhet och förmedlat olika kontakter.
Invigning: Augusti 2021

Vad: Asfaltsbana för rullskidåkning i centrala Järpen. Asfaltsbanan ökar också tillgängligheten att komma ut i naturen för personer med funktionshinder och barnvagn.
Total kostnad: 7 miljoner kronor
Bidrag från Åre kommun: 700 000 kronor samt hjälp med att söka bidrag och hitta finansieringslösningar.
Invigning: Augusti 2020

Vad: Konstgräsplan för Järpens IF:s verksamhet i centrala Järpen.
Total kostnad: 7 miljoner kronor
Bidrag från Åre kommun: 700 000 kronor
Invigning: Augusti 2018

Vad: Stall för Åre Ridklubbs verksamhet i Björnänge, strax öster om Åre.
Total kostnad: 20 miljoner kronor
Bidrag från Åre kommun: 405 000 kronor samt avtal på marken.
Invigning: Februari 2018

Fler anläggningar

Utöver ovanstående anläggningar har dessutom Duvedshallen i Duved renoverats och byggts om. Den nya hallen invigdes i februari 2020. I Undersåker planeras det också för en aktivitetshall med preliminär byggstart under 2022. 

Åre kommun är också i slutskedet med arbetet att signera nytt skötselavtal kring Hallgärdet som ska börja gälla 1 januari 2022.

De senaste åren har det dessutom gjorts flera privata investeringar i form av två padelhallar i Duved respektive Järpen samt en trampolinpark i Åre.