Foto: Ren höst

Detta är den femte årstiden under renskötselåret som infaller september-oktober.

I september när vädret blir svalare, och höstens härliga färger förändrar vårt landskap. Då börjar arbetet med att samla ihop samebyns hela renhjord, till sin slaktanläggning för höstens sarvslakt. Sarv är en annan benämning på rentjuren. Främst är det sarv/rentjurar som slaktas, och det helst innan brunsten, då tjurarna är som störst och har sitt fett kvar. Sarvarna blir brunstiga omkring mitten av september. Sarvslakten utgör den största delen av årsinkomsten för en renskötare. Men man tar även matrenar till sin egen familj, det vill säga att man slaktar för eget bruk.

September kan ha växlande väder och vind och sarvslakten är ett tungt jobb. Samebyns renar samlas i en hage och där fångas de tjurar som ska slaktas med lasso och dras undan till slaktplatsen eller fraktas levande med lastbil till ett slakteri.

En ren ger inte bara mat utan även andra delar så som skinn och horn tas tillvara, för att användas till slöjd eller som värmande renfällar till sitt- eller liggunderlag.

Tjaktje-giesie – höstsommar och förberedelser inför kommande slakt.

Detta är den fjärde årstiden som infaller i månadsskiftet juli-augusti men sträcker sig in en bit i september.

Under höstsommaren finns det tid för renskötare att bland annat plocka bär, skörda skohö och fiska. Under denna period börjar man även förbereda inför den kommande sarvslakten.

Renarna har efter sommarens kalvmärkning lämnats ifred för att få beta och bygga upp sin muskelmassa och fettreserv inför den kommande vintern.