ren vaja

Våren är den första årstiden i renskötselåret och det är under den här perioden som renkalvarna föds.

Under maj månad sker kalvningen som intensivast och då är det särskilt viktigt att renarna får vara ostörda. Enligt rennäringslagen får du inte skrämma, störa eller driva bort renar. Har du med din hund ska den hållas i koppel. 

När vajan (renhonan) kalvar drar den sig undan från flocken och ansluter åter till flocken när kalven klarar av att följa med. Det finns många faror för de nyfödda kalvarna så visa omtanke och låt både kalvar och renar vara i fred i sin "barnkammare" – kalvningslandet.

Renarna är även vanedjur och om de ideligen behöver flytta på sig för att de har blivit skrämda leder det till att de undviker dessa platser framöver. I långa loppet innebär det att deras betesmarker krymper.