kollage vision 2050

Just nu genomför vi ett viktigt arbete där vi ska göra Åre kommuns vision ännu tydligare genom att fylla den med mening och innehåll.

Visionen lyder "Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö". Visionen ska peka ut riktningen för vårt arbete under en lång tid framöver och nu behöver vi din hjälp att göra visionen ännu tydligare. Eftersom Åre kommuns arbete ska formas utifrån medborgarnas behov vill vi få reda på just dina tankar, drömmar och idéer, så att vi tillsammans kan arbeta mot en önskad framtid. Via e-tjänsten nedan kan du anonymt berätta vad du tycker och ge oss värdefulla insikter.  

E-tjänst: Vision 2050 – vad betyder den för dig?

Det går också bra att skicka in dina tankar och synpunkter via brev. Antingen lämnar du ett brev i Åre kommun kundtjänst (Norra vägen 21 i Järpen) eller adresserar det till nedanstående adress.

Malin Bergqvist
Åre kommun
Box 201
837 22 Järpen 

Det går också bra att ringa 0647-168 89 för att berätta dina tankar och synpunkter.

Senast den 8 juni vill vi ha din respons.

Vad händer sen?

Materialet kommer att sammanställas till en visionsberättelse som tydliggör Vision 2050. Visionsberättelsen kommer sedan att användas aktivt för att forma Åre kommuns arbete. Kommunfullmäktige fattar beslut om visionsberättelsen i december 2021.

Läs mer om arbetet med Vision 2050