rullator särskilt boende

Med tanke på den ökande samhällssmittan i Åre kommun uppmanar vi till fortsatt försiktighet vid besök på våra särskilda boenden.

Även om personen du besöker är vaccinerad mot covid-19 behöver alla –boende, besökare och personal – fortsätta agera för att skydda andra boende som inte är vaccinerade.

Det är fortsatt viktigt att:

  • besökare stannar hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär
  • ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket
  • hålla avstånd till andra boende och personal, samt att undvika trängsel i samband med besök

Mer information

Rutiner för besök på Åre kommuns särskilda boenden

pdf Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre (169 KB)