Nu är det klart att det kommer att byggas en gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset strax öster om Åre. Frågan har diskuterats i flera år och under torsdagen röstade Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland ja till Åre kommuns ansökan på 7 miljoner kronor. Detta innebär att finansieringen nu är säkrad för hela projektet.

Sträckan mellan Vik och Frönäset är cirka 1,5 kilometer lång och utgör idag en flaskhals som skapar problem för såväl bilister, cyklister och gångare. Det är ett smalt vägavsnitt där allt fler personer rör sig. Längs sträckan passerar även mycket tung trafik och i dagsläget finns det ingen avsedd plats för personer som går eller cyklar.

Klar 2022

Nu när finansieringen är säkrad kan arbetet med en ny gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset påbörjas. Planerad byggstart är i mars 2021 och den nya gång- och cykelvägen beräknas vara klar under 2022.

Många har bidragit

Åre kommun, Region Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsnämnd samt Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland har alla bidragit till att tillsammans med Trafikverket nu ha säkrat hela finansieringen.

– Många enskilda medborgare, tjänstepersoner och förtroendevalda i alla partier och på flera nivåer har aktivt bidragit till att göra detta möjligt. Detta är sannerligen en glädjens dag, säger Daniel Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (C), i en kommentar.