illustration

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Jämtlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd från och med den 19 november. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. 

Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas.

Läs mer om vad de skärpta allmänna råden innebär:

Folkhälsomyndigheten: Beslut om skärpta allmänna råd i Jämtlands län

Region Jämtland Härjedalen: Skärpta råd för dig som vistas i Jämtland Härjedalen