Tisdagen den 17 november fattade Region Jämtland Härjedalen ett enigt beslut i Regionala utvecklingsnämnden om att medfinansiera gång- och cykelvägen mellan Vik och Frönäset strax öster om Åre.

Region Jämtland Härjedalen kommer att bidra med 6,5 miljoner kronor vilket innebär att 33 av 40 miljoner kronor, som är projektets totalkostnad, nu är säkrade. Den 10 december avgörs den sista delen då strukturfondspartnerskapet beslutar om de sista 7 miljonerna. Om den sista ansökan går igenom kan arbetet med en ny gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset påbörjas i maj 2021 och stå klar under 2022.

Bakgrund

Att anlägga en gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset har diskuterats i flera år och det såg länge ut som att arbetet skulle påbörjas under 2019 som en del i EU-projektet Mittstråket. Vägplanen överklagades dock av en fastighetsägare i närheten vilket innebar att projektet sattes på paus och att finansieringen försvann.

Sträckan mellan Vik och Frönäset är cirka 1,5 kilometer lång och utgör idag en flaskhals som skapar problem för såväl bilister, cyklister och gångare. Det är ett smalt vägavsnitt där allt fler personer rör sig. Längs sträckan passerar även mycket tung trafik och i dagsläget finns det ingen avsedd plats för personer som går eller cyklar.

För att kunna bygga en gång- och cykelväg krävs 40 miljoner kronor. Trafikverket har meddelat att de kan stå för halva kostnaden vilket föranledde att Åre kommun var tvungna att undersöka vad det fanns för andra finansieringslösningar för den andra halvan. Detta mynnade ut i följande lösning:

  • En enig kommunstyrelse i Åre kommun beslutade den 3 november att avsätta 6,5 miljoner kronor till projektet.
  • Åre kommun har dessutom ansökt om 6,5 miljoner kronor från Region Jämtland Härjedalens utvecklingsnämnd som beviljades den 17 november.
  • De resterande 7 miljoner kronorna som krävs för att uppnå den totala projektkostnaden på 40 miljoner kronor söks från från EU:s strukturfonder. Den 10 december fattar strukturfondspartnerskapet beslut om den sista ansökan.

Finansieringen från Åre kommun kommer från två delar:

  • Den ena delen kommer från exploateringsprojektet Åre View som byggs vid VM-arenan i Åre. Där avsätts en peng för varje lägenhet som byggs för turistisk, social och grön infrastruktur, till exempel gång- och cykelvägar. 3,75 miljoner kronor kommer härifrån.
  • Den andra delen kommer från skattemedel och tas från det förväntade överskottet för 2020. 2,75 miljoner kommer härifrån.