illustration 70 plus

Folkhälsomyndigheten har beslutat att den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre, samt för riskgrupper som har omfattats av samma råd, inte längre gäller.

Nu gäller samma råd för alla – att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när man är sjuk. Men – det är viktigt att komma ihåg att ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19. Även andra riskfaktorer finns. Vi har alla ett ansvar att bidra för att skapa en så smittsäker miljö som möjligt för andra och för oss själva.

Mer information

Läs mer på Folkhälsmyndighetens webbplats

Åre kommuns information om coronapandemin