besök äldre kvinna yngre kvinna

Sedan den 1 april har det varit besöksförbud på alla särskilda boenden och korttidsboenden i Åre kommun enligt ett beslut från regeringen. Nu står det klart att beslutet hävs från och med den 1 oktober vilket gör det möjligt för anhöriga att besöka de som bor på Åre kommuns särskilda boenden och korttidsboenden igen.

Respektive boende kommer nu ta fram rutiner och skapa förutsättningar för att de fysiska träffarna ska kunna ske så säkert som möjligt.

– När boendena öppnar upp för besök igen är det oerhört viktigt att alla besökare tar ett stort eget ansvar. De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten ska följas och du ska inte besöka våra boenden om du har förkylningssymptom, säger Karl Dumky, tillförordnad hemvårdschef i Åre kommun.

Mer information