mat-matavfall

Att sortera ut matavfall är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön. Från den 1 november 2020 kommer det att vara möjligt för alla hushåll, flerbostadshus, bostadsrätt- och samfällighetsföreningar och verksamheter i Åre kommun att beställa ett kärl för matavfall och börja sortera sitt matavfall.

Matavfallsinsamling har pågått i Åre kommun i nästan tre år. Insamlingen startade i projektform under 2018 med matavfallsinsamling från verksamheter. Under 2019 kunde även hushåll utmed sträckan Mörsil till Duved ansluta sig till insamlingen.

Matavfallskärlen är bruna och har volymen 140 liter. Matavfallet ska läggas i väl förslutna plastpåsar i matavfallskärlet. Vi planerar att införa matavfallspåsar i papper men det är fortfarande under utredning och vi återkommer om hur det ska ske.

Från 1 november finns möjlighet att få matavfallskärlet tömt var fjortonde dag, på samma dag som tömningen av ditt kärl för restavfall/brännbart avfall. Kostnad för matavfallsinsamlingen följer renhållningstaxan och är för närvarande 50 kr per tömning av matavfallskärlet.

Insamlat matavfall i Åre kommun körs till en biogasanläggning utanför Verdal i Norge där det omvandlas till biogas och biogödsel. Av ett ton rötat matavfall bildas biogas som kan driva en biogasbil cirka 120 mil.

Matavfallskärlet körs ut efter din anmälan. Din anmälan gör du via vår e-tjänst eller via blanketten nedan:

E-tjänst: Matavfallsabonnemang

pdf Blankett: Matavfallsabonnemang (124 KB)

Mer information

Läs mer om matavfallsinsamlingen i Åre kommun här

Hemkompostering – nu kostnadsfri anmälan

Vill du hellre kompostera ditt matavfall och tillverka egen växtnäring ska du först anmäla komposteringen till Åre kommuns miljöavdelning för att få din kompost godkänd. Denna anmälan är nu kostnadsfri.

Läs mer om hemkompostering här