blommor fjäll

Under juli, augusti och september månad kommer Naturföretaget att göra fältarbeten i Åredalen, för att göra en naturvärdesinventering kopplat till den fördjupade översiktsplanen för Åredalen.

I en natuvärdesinventering beskriver och värderar man naturmiljöer av betydelse för biologisk mångfald. Detta görs för att för att få bättre kunskap om vad det finns för värdefullt djur- och växtliv men också för att undersöka var det går att möjliggöra för mer byggnation. Naturvärdesinventeringen förväntas bli klar i slutet av september och kommer sedan att användas som kunskapsunderlag i den fördjupade översiktsplanen.

Hela Åredalen kommer inte inventeras utan vissa områden har valts ut. Markägare som berörs av inventeringarna har fått ett informationsbrev skickat till sig.

Mer information

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen i Åredalen