Var försiktig

Länsstyrelsen har upphävt eldningsförbudet från och med 29 juni kl. 15.00.

Detta på grund av att vädret har ändrat sig och antändnings- och spridningsrisken inte längre är stor. Dock bör du alltid iaktta försiktighet vid alla tillfällen då du eldar i skog och mark.