Foto: Kultur

Medborgarbudet för näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar i Åre kommun. En medborgarbudget är en summa pengar som du som bor eller verkar i Åre kommun får möjlighet att vara med och bestämma över.

Åre kommun har, via ett riktat statsbidrag, avsatt 175 000 kr till en medborgarbudget för aktiviteter som förbättrar företagsklimatet och en hållbar tillväxt för kulturella och kreativa näringar i Åre kommun.

Hur vill du utveckla Åre kommuns näringsliv inom kulturella och kreativa näringar?

Kulturella och kreativa näringar växer i hela Sverige och den största tillväxten sker på landsbygden. Det finns alltså god potential för att stärka tillväxten i Åre kommun genom att främja kulturella och kreativa näringar. Därför satsar Åre kommun på att genom denna medborgarbudget stärka förutsättningarna för att utveckla företagandet inom kulturella och kreativa näringar. Exempel på aktiviteter kan vara: anlita extern kompetens för utredningar, analyser, ta fram statistik, genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja, kompetenshöjande insatser såsom studiebesök, utbildningar, nätverksträffar eller liknande.

I denna medborgarbudget utgår vi från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings breda definition av de kreativa kulturella näringarna: arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, litteratur, konst, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism och upplevelsebaserat lärande.

Har du en bra idé?

Beskriv din idé och förklara kort varför den bör genomföras

För att en idé ska kunna tilldelas pengar från medborgarbudgeten ska den:

  • bidrar till att utveckla en hållbar tillväxt av kulturella och kreativa näringar i Åre kommun. Exempel på aktiviteter kan vara: anlita extern kompetens för utredningar, analyser, workshops, workshops, studiebesök, utbildningar, nätverksträffar med mera
  • kosta max 50 000 kr
  • inte vara direkt stöd till ett enskilt företag
  • inte vara en fysisk investering
  • kunna förverkligas och genomföras av föreningar eller invånare i kommunen
    eller av Åre kommun.
  • kan genomföras som en specifik och tidsavgränsad aktivitet eller åtgärd
  • kan påbörjas senast 1 december 2020
  • ska ha lämnas senast 12 april kl. 00.00

Vem kan lämna idéer?

Alla över 18 år, som är skrivna i Åre kommun. Är det ett företag som lämnar in en idé ska företaget ha ett registrerat arbetsställe i Åre kommun. Föreningar och ideella organisationer kan också lämna in idéer. Det går bra att lämna in en idé ensam eller att ni är flera tillsammans. Den som lämnar in en idé behöver inte vara den som genomför den.

Hur lämnar jag förslag?

Lämna förslag via vårt formulär

Du kan även lämna dina idéer till kultur- och föreningssamordnare Hanna Moback via  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på telefon 0647-162 47.

Din idé ska ha inkommit senast den 12 april kl. 00.00

Röstning om idéerna

Alla som är över 18 år och skrivna i Åre kommun får vara med och prioritera vilka av de inkomna Idéerna som ska genomföras genom att rösta. Varje person har totalt tre röster att fördela på de röstningsbara idéerna. Rösterna kan fördelas fritt på 1-3 förslag. Resultatet av röstningen fastställer prioriteringsordningen för vilka förslag som ska genomföras.

Alla inlämnade idéer som uppfyller kriterierna kommer att presenteras på are.se.

Röstningen pågår mellan 4-17 maj

Du kan lämna dina röster via mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., ringa via 0647-162 47 eller skicka per brev till: Tillväxtavdelningen, Hanna Moback | Åre kommun, Box 201 | 837 22 Järpen.