Kvinna gör tumme upp

Åre kommun har beviljats 13 miljoner kronor för att fortsätta arbeta med utveckling av integrationsarbetet.

I det nya treåriga projektet Hållbar integration i Åre, finansierat av Asyl-, migration- och integrationsfonden, fokuseras arbetet till de tredjelandsmedborgare som bor i kommunen. Många tredjelandsmedborgare väljer idag att bo kvar i vår kommun på grund av trygghet, trivsel och möjligheten att få ett arbete.

Genom projektet kommer vi arbeta för att målgruppen ska få en hållbar process från nyanländ till integrerad. Projekt Hållbar integration i Åre ska leda till en fortsatt kvalitetshöjning av kommunens arbetssätt kring integrationsfrågor och fokus kommer att ligga på att skapa effektivare vägar till arbete och genomföra medborgardialoger i syfte att öka den interkulturella dialogen.

Projektets övergripande mål är att långsiktigt öka delaktigheten och inflytandet på arbetsmarknaden, i lokalsamhället samt i den lokala demokratin för målgruppen boende i Åre kommun.

Mer information

Här kan du läsa mer om projektet

 


Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.