Rektor Regnbågens förskola

Måndagen den 20 januari startar förskoleverksamheten på Regnbågens förskola några kilometer öster om Åre. Förskolan kommer att husera i lokalerna på Åre Continental Inn och ett gediget arbete har pågått under hösten för att anpassa lokalerna för förskoleverksamhet.

Barnen kommer att mötas av öppna, ljusa och nymålade lokaler med en stor utegård med Åreskutan som utsikt.

– Tillsammans med Årehus vill vi tacka alla entreprenörer för ett fantastiskt bra arbete med att anpassa lokalerna till förskoleverksamhet. Vi är väldigt nöjda med resultatet och hoppas på att barnen kommer att trivas hos oss, säger Caroline Klintenberg, rektor på Regnbågens förskola.

Tillfällig förskola

Regnbågens förskola är en tillfällig verksamhet för att täcka behovet av förskoleplatser som finns i kommunen. Lokalerna på Åre Continental Inn hyrs under en period på tre år.

– Jag är väldigt glad över att vi nu kan erbjuda våra småbarnsföräldrar förskola utifrån det behov som finns. Jag ser verkligen fram emot att komma på besök när verksamheten är igång, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Danielsson (C).

20 barn inledningsvis

Till en början kommer förskolan ta emot 20 barn som fördelas på två avdelningar; Rimfrosten och Norrskenet. Därefter kommer förskolan växa successivt med nya introduktionsperioder i februari och mars.

I vår är det mestadels barn födda 2018 som kommer till Regnbågens förskola samt några barn födda 2017, 2016, 2015 och 2014, berättar Caroline.

Nyanställd måltidspedagog

Personalen som kommer att arbeta på förskolan består av en rektor samt flera barnskötare och förskollärare. Utöver dessa har förskolan även fått möjlighet att anställa en måltidspedagog till det nybyggda mottagningsköket. Måltidspedagogens uppdrag är att tillreda frukost, lunch och mellanmål. Därtill har måltidspedagogen ett riktat ansvar att integrera mat och måltid i den pedagogiska verksamheten. Detta på ett lustfyllt, skapande och utforskande sätt som inspirerar och utmanar barnens nyfikenhet kring mat, miljö och hälsa. Frukost och mellanmål tillagas av måltidspedagogen på plats. Lunchen kommer från ett av kommunens tillagningskök i Åre.

Invigning i mars

I mars kommer den officiella invigningen av Regnbågens förskola att ske. Då kommer politiker, tjänstepersoner från Åre kommun och Årehus, entreprenörer samt vårdnadshavare och barn gemensamt klippa band, fika och få en rundvandring i lokalerna.

Bilder