Fasadbild på den nya aktivitetshallen

Nu påbörjas arbetet av en 3 300 kvadratmeter stor aktivitetshall i Åre. När den står klar hösten 2020 kommer anläggningen, som kommer ha en takhöjd på 15 meter, att inrymma trampoliner, foampits, olika typer av klätterväggar och mycket annat. Visionen om en aktivitetshall har det jobbats med länge i Åre och satsningen kommer att bredda och stärka orten som både året-runt-destination och plats att leva på.

– Jag ser positivt på satsningen som både gynnar den turistiska verksamheten och mervärdet för våra kommuninvånare, säger Daniel Danielsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Hallen kommer att byggas i centrala Åre, vid bron över till Holiday Club. Bolaget JumpYard kommer att driva hallen som blir deras sjätte anläggning i Sverige. Den totala investeringen uppgår till 60 miljoner varav Region Jämtland Härjedalen bidrar med ett investeringsstöd på 12,5 miljoner. Bakom den formella bygglovsansökan står fastighetsföretaget PE Invest som bygger och även kommer äga fastigheten.

Det regionala energibolaget Jämtkraft har även tecknat ett 12-årigt avtal om 7 miljoner kronor. Anläggningen kommer även att namnges efter bolaget. Det officiella namnet på hallen blir JumpYard Åre – Powered by Jämtkraft.

Markarbetena förväntas komma igång inom de närmsta veckorna.

Halva priset för kommuninvånarna

Åre kommun har sålt marken där den nya hallen ska stå samt skrivit ett finansieringsavtal och ett nyttjanderättsavtal till förmån för Åre kommuns invånare. När verksamheten är igång kommer personer som är folkbokförda i Åre kommun endast betala halva inträdesavgiften till anläggningen.