Barn som ritar med krita

Vi har tidigare informerat om att det har varit brist på förskoleplatser i Åre kommun. Nu har vi en färdig överenskommelse om att under en period på tre år bedriva tillfällig förskola i lokalerna på Åre Continental Inn.

Under förutsättning att vi får nödvändiga myndighetsbeslut så beräknar vi preliminärt att öppna ”Förskolan Regnbågen” under november månad. Vårt fokus är nu att inreda och säkerställa bemanning på enheten.

Just nu erbjuder vi också ytterligare placeringar på befintliga förskolor för de som står först i kön. Under vecka 39 kommer vi börja skicka ut erbjudande om placeringar till "Förskolan Regnbågen".

Informationsträff

Den 25 september bjuder vi in de familjer som önskar få mer information till en informationsträff. Då finns det också möjligt att träffa och prata med ansvariga tjänstepersoner och politiska representanter.

Tid: Onsdagen den 25 september, klockan 18.00-19.00
Plats: Campus Åre, Kurortsvägen 20 i Åre

Vad gäller för placering

I och med att vi har haft svårigheter att erbjuda platser till alla barn har det kommit upp många frågor om vad som gäller turordning till förskoleplats. Följande gäller:

Alla är välkomna att stå i Åre kommuns förskolekö, oavsett om familjen är skriven i kommunen eller inte. Barnet och minst en vårdnadshavare ska vara skriven i Åre kommun den dag förskoleplats erbjuds. Alternativt kan en överenskommelse ske mellan barnets hemkommun och Åre kommun gällande ersättning för förskoleplats, då det enligt skollagen är hemkommunen som har ansvar för att erbjuda förskola när vårdnadshavare så önskar.

Ansökan

Ansökan ska göras senast fyra månader innan plats önskas. Det finns ingen gräns för hur tidigt en ansökan om förskole- och fritidshemsverksamhet kan lämnas, men ködatum räknas tidigast fyra månader före önskat placeringsdatum. Vårdnadshavare kan erbjudas plats tidigast när barnet fyller ett år.

 

Ködatum styrs i första hand av önskat placeringsdatum, och i andra hand av när ansökan inkom. Vid placering försöker Åre kommun alltid tillgodose vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Tid för inskolning sker i samband med önskat placeringsdatum.

 

Förturer
Vårdnadshavare kan söka förtur för placering av ett barn. Följande förturskategorier används vid placering:

 

1. Ökning av tid för redan placerade barn.
2. Syskonförtur: Yngre syskon till ett redan placerat barn ges förtur till placering vid samma förskola. Åre kommun kan inte reservera plats längre än två månader.
3. Omplacering till annan förskola eller avdelning när det finns utrymme enligt Åre kommuns volymstidsberäkning.

Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

I Åre kommun finns det också möjlighet att starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg. Här hittar du mer information.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta barn- och utbildningskontoret via Åre kommuns kundtjänst: 0647-161 00