Kulram på en förskola

Åre kommun har en stark tillväxt och det är många som flyttar till vår kommun. Det tycker vi är väldigt positivt även om det skapar nya utmaningar för oss. En utmaning som vi handskas med just nu är bristen på förskoleplatser.

Åre kommun kan i dagsläget inte erbjuda förskoleplatser i närområdet till alla barn, ett intensivt arbete pågår där flera objekt är i process. För att hantera den kraftigt ökade tillväxten som sker via inflyttning ökar Åre kommun successivt med nya större enheter.

  • Under januari 2018 stod en förskola klar i Undersåker med sex avdelningar
  • En ny förskola i Mörsil börjar byggas årsskiftet 2019/2020
  • Processer för att få tillstånd till nya större förskolor i området Åre-Duved pågår

Vårt fokus är nu att hitta tillfälliga lösningar inom kommunen till aktuell kö, då vi enligt skollagen är skyldiga att erbjuda plats inom fyra månader. Den politiska viljeinriktningen är att platser ska erbjudas inte för långt från barnens boende. I dagsläget är prognosen att ett alternativ utifrån dessa direktiv ska vara klart i november 2019.

Samtliga familjer kontaktas vecka 36

Under vecka 36 kommer vi att via mejl eller telefon att kontakta samtliga familjer och inventera vilka alternativ som är intressanta för varje familj, det vill säga vilka avstånd som är hanterbara, det kommer i sin tur att ge en tydligare tidsplan för varje familj.

Vad gäller för placering

I och med att vi inte kan erbjuda platser till alla barn har det kommit upp många frågor om vad som gäller turordning till förskoleplats. Följande gäller:

Alla är välkomna att stå i Åre kommuns förskolekö, oavsett om familjen är skriven i kommunen eller inte. Barnet och minst en vårdnadshavare ska vara skriven i Åre kommun den dag förskoleplats erbjuds. Alternativt kan en överenskommelse ske mellan barnets hemkommun och Åre kommun gällande ersättning för förskoleplats, då det enligt skollagen är hemkommunen som har ansvar för att erbjuda förskola när vårdnadshavare så önskar.

Ansökan

Ansökan ska göras senast fyra månader innan plats önskas. Det finns ingen gräns för hur tidigt en ansökan om förskole- och fritidshemsverksamhet kan lämnas, men ködatum räknas tidigast fyra månader före önskat placeringsdatum. Vårdnadshavare kan erbjudas plats tidigast när barnet fyller ett år.

 

Ködatum styrs i första hand av önskat placeringsdatum, och i andra hand av när ansökan inkom. Vid placering försöker Åre kommun alltid tillgodose vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Tid för inskolning sker i samband med önskat placeringsdatum.

 

Förturer
Vårdnadshavare kan söka förtur för placering av ett barn. Följande förturskategorier används vid placering:

 

1. Ökning av tid för redan placerade barn.
2. Syskonförtur: Yngre syskon till ett redan placerat barn ges förtur till placering vid samma förskola. Åre kommun kan inte reservera plats längre än två månader.
3. Omplacering till annan förskola eller avdelning när det finns utrymme enligt Åre kommuns volymstidsberäkning.

Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

I Åre kommun finns det också möjlighet att starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg. Här hittar du mer information.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta barn- och utbildningskontoret via Åre kommuns kundtjänst: 0647-161 00