Bild på ett barn som äter

Från och med 22 augusti behöver barn och elever som önskar specialkost på Åre kommuns förskolor och skolor intyga detta genom visa upp läkarintyg eller journalkopia. Om önskemålen är av etiska, religiösa eller kulturella skäl behöver det inte ske någon validering.

Enligt Livsmedelsverket har antalet elever som ansöker om specialkost i förskola och skola ökat sedan några år tillbaka. Livsmedelsverket uppmanar nu förskolor och skolor att strukturera upp arbetet kring vilka koster som ska erbjudas. Som en följd av detta kommer nu Åre kommun kräva att läkarintyg eller journalkopia visas upp om ett barn eller en elev önskar specialkost på Åre kommuns förskolor eller skolor. Om önskemålen är av etiska, religiösa eller kulturella skäl behöver det däremot inte ske någon validering.

– Med det här kravet kan vi försäkra oss om att barnet eller eleven har varit i kontakt med sjukvården och fått rätt utredning och behandling, säger Agnetha Olofsson, måltidschef.

Intygskravet vid önskemål om specialkost börjar gälla från och med höstterminens start den 22 augusti.

Mer information