Hastighetsskylt 40km/h

För att öka trafiksäkerheten och minska miljöpåverkan fortsätter nu Åre kommun införandet av nya hastigheter för motorfordon på gator. I Undersåker gäller nya hastigheter från den 15 maj och i Järpen och Mörsil från den 31 maj. I oktober 2023 ändrades hastigheterna i Duved och Åre.

Den nya utgångshastigheten för motorfordon är 40 km/h på gator inom tätbebyggt område. På del av vissa gator, framför allt vid skolor, kommer hastigheten fortsättningsvis att vara 30 km/h. Vissa gator kommer att ha hastigheten 60 km/h.

Ändringen görs utifrån Åre kommuns antagna hastighetsplan för att få så enhetliga hastigheter som möjligt, i syfte att öka trafiksäkerheten och minska påverkan på miljön. Omskyltning kommer att ske stegvis område för område.

Detaljerade kartor

Här kan du ta del av kartor med detaljerad information över hastighetsbegränsningarna i Undersåker, Järpen och Mörsil.

pdf Nya hastigheter Undersåker (2.90 MB)

pdf Nya hastigheter Järpen (4.26 MB)

pdf Nya hastigheter Mörsil (2.47 MB)

Vem ansvarar för hastighetsreglering?

  • Kommunen ansvarar för hastighetsreglering inom tätbebyggt område.
  • Länsstyrelsen ansvarar för hastighetsreglering utanför tätbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar. Länsstyrelsen är därmed ansvarig för merparten av landsvägarna som exempelvis E14. Vid frågor och förslag som rör dessa vägar hänvisar vi till Länsstyrelsen.

    Länsstyrelsen i Jämtlands län

Mer information

Åre kommuns hastighetsplan ska fungera som ett underlag för kommunen i arbete med att genom hastighetsreglering förbättra trafiksituationen inom de områden som kommunen beslutat ska vara tättbebyggda områden enligt trafikförordningen (1998:1276) och för vägar utanför tättbebyggt område där kommunen är väghållare.

pdf Hastighetsplan Åre kommun (204 KB)