Kommunerna har sedan 1 januari 2024 tagit över ansvaret för insamlingen av förpackningar. På din närmsta återvinningsstation kan du lämna ditt förpackningsavfall.

De som möjliggör att återvinningsstationerna finns är producenterna av förpackningarna. Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt. Det finns särskilda producentansvar för olika sorters avfall som ballonger, däck, förpackningar, läkemedel och batterier.

Vad är en förpackning?

  • Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Till exempel mjölpåse, mjölkpaket, konservburk, chipspåse, glasflaska och toalettpappersrulle.
  • Förpackningar ska sedan sorteras utifrån materialslag som pappersförpackningar, glasförpackningar (färgat och ofärgat), plastförpackningar och metallförpackningar.
  • Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Skruvkorkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Så sorterar du rätt

På återvinningsstationerna finns även insamling av tidningar och på de flesta stationerna även småbatterier. Under 2024 kommer batteriholkar sättas upp på de platser det saknas.

De allra flesta gör rätt och vet vad som ska lämnas till förpackningsinsamlingen och hur det ska sorteras. Dock kan det ibland vara lite klurigt vilket kan leda till felsortering. Felsortering av förpackningsavfall kan i värsta fall leda till att hela behållarens innehåll måste kasseras.

• Ljuskoppen med vekeshållare är gjord av aluminium och stål men är ingen förpackning utan ska sorteras som metall på återvinningscentralen (glöm inte att vekeshållaren ska separeras från aluminiumkoppen).
• Plastbacken är ingen plastförpackning utan ska sorteras som plast på återvinningscentralen.
• Gummistövlar är ingen plastförpackning utan ska sorteras som restavfall.
• Stekpannan är gjord av metall men är ingen förpackning utan ska sorteras som metall på återvinningscentralen.

Om du är osäker på vilket material en förpackning är gjord av finns det ofta en symbol eller text på förpackningen som anger hur den ska sorteras. Insamlingskärlen är också ofta märkta med samma symbol.

Mer information