ren fjäll

Vi uppmärksammar renskötselåret och nu har vi kommit till daelvie, vintern, som är tiden då samling och skiljning inför kommande vinter och vinterbete sker. 

Under den senare delen av hösten, när slakten är avklarad, har samebyn även haft sin höstsamling. Under en sådan samling ska renarna skiljas åt och delas upp i mindre hjordar för att flyttas till respektive grupps vinterbetesområde.

En vinterbetesgrupp har sitt eget område och antalet renar varierar utifrån hur vinterbetesgruppen är sammansatt. Om det går använder renskötarna sig av de naturliga flyttlederna och där det inte går flyttas renarna med lastbil.

Väl på vinterbeteslandet behöver renen ett bra bete. Betet består framför allt av renlav men finns det hänglav så äter renen även det. Renar är duktiga på att gräva i snön efter betet men är det en isskorpa på marken blir det svårare för renarna att komma åt sin mat. Om betet är dåligt kan stödutfodring vara nödvändigt.

Renskötaren har daglig tillsyn över renhjorden och kör i ytterkant av sitt vinterbetesområde för att se så att renarna inte störs och att de är kvar i området.

Daelvie sträcker sig från december till februari/mars.