Just nu pågår det många exploateringsprojekt i Åre kommun för att upprätta såväl kommunala verksamheter, turistiskt boende, handelsverksamheter och permanentbostäder.

Mängden exploateringsprojekt är en naturlig följd av den snabba expansion som vi har sett i vår kommun de senaste 20 åren. Det är en fantastisk utveckling och Åre kommun är glada över att vara en attraktiv kommun för exploatörer. Det stora intresset av exploatering ställer dock höga krav på vår tjänstemannaorganisation som måste vara rustade för att kunna ta hand om inkomna ansökningar och finnas med i exploateringsprocessen från start till mål.

När det kommer till hanteringen av vatten- och avlopp (VA) så upplever just nu vår VA-enhet en väldigt hög arbetsbelastning som grundar sig i en bemanningsproblematik och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens.

– Hanteringen av VA-frågor är mycket komplex och måste handläggas på ett oerhört noggrant sätt så att inverkan hos våra kommuninvånare, besökare och näringsidkare blir så liten som möjligt när spaden väl sätts i backen. Att vi nu befinner oss i en väldigt ansträngd bemanningssituation är väldigt olyckligt, säger Tomas Fornell, chef för kommunledningskontoret där VA-enheten ingår.

Med anledning av mängden exploateringsprojekt och den ansträngda bemanningssituationen kommer därför ett antal exploatörer få en förskjuten tidsplan för deras exploateringsprojekt.

– Vi gör nu vårt yttersta för att kunna leverera en ärlig tidsplan till alla våra exploatörer, vilket är ett gediget arbete som kommer att ta tid. Parallellt med detta så är vi redan igång med att ytterligare samordna arbetet internt, omfördela resurser och rekrytera personal. Situationen är ansträngd, men vi ska komma till rätta med den, avslutar Tomas Fornell.

Kontakt

Tomas Fornell, chef för kommunledningskontoret

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
072-22 32 120