Visst vet du att det går att följa ungdomscoacherna på Facebook och Instagram? Där delar de information om när de befinner sig ute bland unga, aktuella händelser eller tips och annan viktig information. Följ och ta del av deras arbete – med och för våra unga!

Till Ungdomscoacherna i Åre på Facebook »

Till Ungdomscoacherna i Åre på Instagram »

Mer information

Ungdomscoacherna arbetar uppsökande och förebyggande för unga i åldern 12-18. Ungdomscoacherna strävar mot att vara den vuxna kontakten som ungdomar kan känna tillit till och stöd från, och som vid behov hjälper unga att få stöd genom andra insatser.

Läs mer om ungdomscoacherna här »