samtal män

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som drabbar de flesta av oss någon gång i livet. Tack vare stöd ur Åre kommuns sociala investeringsfond kan vi erbjuda alla medborgare i Åre kommun en utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) till och med december 2022.

Kursen delas in i fyra olika block med träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande och genomförs både fysisk och digitalt. De fysisk kurserna fördelas på två tillfällen på plats i Järpen och de digitala träffarna fördelas på fyra halvdagar via Teams.

Kursen lär ut om de vanligaste psykiska sjukdomarna och vilka varningssignaler vi som medmänniskor ska vara uppmärksamma på. Centralt genom utbildningen är handlingsplanen BLEUS som stödjer dig som första hjälpare att ta kontakt och bemöta människor med psykisk ohälsa till dess att professionell hjälp tar vid. Kursen lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp.

Om du påbörjat din kurs och av någon anledningen inte kunnat delta på samtliga block och du gärna vill slutföra hela kursen – välkommen att kontakta oss för ytterligare information, se kontaktuppgifter nedan.

Efter avslutad utbildning får du ett intyg från Karolinska institutet.