Vi uppmärksammar renskötselåret och nu har vi kommit till giesie, sommaren, som är kalvmärkningens tid.

Besvärande insekter och värme driver upp renarna på högfjället. På dagarna samlas de flockvis på svalkande snöfläckar och på nätterna går renen ned för att beta i de frodiga dalgångarna. Renskötarna samlar med hjälp av hundar, motorcyklar och helikopter ihop renarna och driver in dem till en kalvmärkningshage.

Hela samebyn arbetar tillsammans och ofta följer hela familjen med upp på fjället – kalvmärkning är den populäraste händelsen under renskötselåret för både gammal som ung.

Varje ren ägs av en renskötare och ett unikt öronmärke visar vem som är ägaren. Målet med kalvmärkningen är att märka varje kalv med samma märke som vajan har, så att även kalven tillhör samma ägare. Samebyns alla renar samlas inför en kalvmärkning, där man tar in dem i en hage åt gången, tills alla renar har passerat och därmed alla kalvar blivit märkta. Man märker kalvarna på de ljusa sommarnätterna för att det är svalare då.

Renskötsel är en central och mycket betydelsefull näring i det samiska samhället. Den är inte bara ett sätt att hitta en inkomst – den är också bärare av en lång kulturell tradition och en samisk identitet.

Samebyar som är verksamma inom Åre kommun

En sameby är inte en by i ordets vanliga mening. Utan ett geografiskt område som renskötaren nyttjar under årets olika årstider. Vinterhalvåret är renarna i skogslandet och under sommaren nyttjar de hela fjällområdet.

Följande samebyar är verksamma inom Åre kommun:
Kall, Njaarke (gamla Sösjö); Handölsdalen, Tåssåsen och Jovnevaerie