Vi har kommit till ett läge där vi inte kunnat rekrytera tillräckligt med personal till våra förskolor, något som vi har varnat för tidigare. Det gör att vi inte kommer kunna erbjuda förskoleplats inom de lagstadgade fyra månaderna enligt skollagen. Till hösten har vi lokaler för minst 4 avdelningar, men vi saknar fortfarande medarbetare. Rekrytering kommer att fortsätta och så fort vi kan kommer vi att placera barn enligt gällande regler.

När det gäller kösituationen så kan det vara svårt att svara på vart ni befinner er just nu i kön och hur många som är före er på tur. Detta för att vi tar hänsyn till syskonförtur och omplaceringar.

Vi ber om ursäkt för denna situation och har förståelse för att det skapar problem. Det är viktigt för oss att poängtera att vi gör allt vi kan för att lösa situationen.

 

Med vänliga hälsningar

Frida Landgren
Chef för barn- och utbildningskontoret 

Kajsa Pettersson
Verksamhetschef för förskolorna

 


Vid klagomål, vänligen använd vår e-tjänst: Lämna klagomål mot utbildning »