I sommar/höst kommer vi att rusta upp Sågvägen i Duved. Arbetet innefattar följande:

  • Urgrävning och förstärkning.
  • En trottoar samt gatubelysning som kommer att anläggas på den östra sidan, hela sträckan kommer att beläggas.
  • En busshållplats mittemot järnvägsstationen.
  • En pendlarparkering mellan järnvägsstationen och sporthallen.

Upphandlad entreprenör som kommer att utföra arbetet är Svevia.