Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende, Polisen samt kommunen och har visat sig göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt den senaste utvärderingen kan inbrotten minska med så mycket som 36 procent i ett bostadsområde som använder Grannsamverkan.

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Därför har Åre kommun beslutat att under de kommande två åren stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige. 

Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

  1. Vaksamhet. Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt.
  2. Om du är bortrest. Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar.
  3. Värdesaker. Förvara värdesaker på ett betryggande sätt.
  4. Förebyggande åtgärder. Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på samverkanmotbrott.se.

Mer information

Läs mer om Grannsamverkan på samverkanmotbrott.se.