Under en treårsperiod mäter Åre kommun tillsammans med länets kommuner narkotika i avloppsvattnet med Länsstyrelsen som samordnare. Mätningarna genomförs två gånger på år i Åre/Duved och i Järpen.

Den första mätningen genomfördes i oktober 2021 och visade oroväckande höga värden av cannabis i avloppsvattnet från Järpens reningsverk. Nu i mars genomfördes andra mätningen med fortsatt höga resultat av cannabis i Järpens avloppsvatten.

Resultatet av första mätningen var därmed inte en engångshändelse utan pekar mot att stora mängder cannabis förekommer i Järpen. Detta är allvarligt. Samhället måste mobilisera alla krafter för att vända denna utveckling. Åre kommun ska vara en trygg plats fri från narkotika.

Intensifierad samverkan

Under våren har en intensifierad samverkan mellan socialtjänst, polis, skola, fritid och inflyttarservice inletts, med fokus på att systematiskt arbeta med problemet i Järpen. Efter en fas med kartläggning och analys är det tydligt att det finns ett stort mörkertal av cannabisanvändare, vilket talar för ett behov av breda insatser. Det kan handla om informations- och utbildningskampanj riktad till föräldrar och arbetsplatser, tydligare rutiner för samverkan mellan gymnasieskolan, socialtjänst, polis och fritid samt ökad polisnärvaro i Järpen med fokus på narkotikahantering.

Under vintern har polisen haft tillgång till en lokal i Järpen och även gjort vissa ingripanden relaterade till narkotika, socialkontoret har anställt ungdomscoacher som kommer stötta och vägleda ungdomar i riskzon och ett nätverk för arbetsgivare är under uppbyggnad för ökad kunskap och kompetens att hantera narkotika på arbetsplatser.