fiskmås

Måsfåglar kan ibland upplevas som högljudda och störande. Tänk på att de inte stör med flit, de följer enbart sina instinkter. För att måsfåglar inte ska kännas som ett problem vill vi ge några tips på vad du som fastighetsägare kan göra i förebyggande syfte.

I några av våra centralorter har måsar valt att häcka på privata fastigheters hustak och på andra för dem lämpliga platser. Måsar har ett starkt försvarbeteende vilket gör att de anfaller om de upplever att någon kommer för nära deras bon och ungar. Detta kan kännas obehagligt men är för måsarna ett normalt beteende och helt ofarligt. Måsarna kan även vara högljudda vilket kan upplevas som störande.

Måsfåglar är skyddade

Samtliga måsfåglar är skyddade genom fridlysning i jaktlagen. Detta innebär att det är brottsligt att skada vuxna fåglar, ungar, ägg och bon om inte förutsättningarna för skyddsjakt eller ordinarie jakt är uppfyllda.

Måsar är fredade 1 april - 31 juli eftersom det är deras häckningsperiod. För att försöka undvika att de häckar på din fastighet kan du med fördel påbörja ditt förebyggande arbete redan i mars. Ansvaret för eventuella störningar som måsarna orsakar ligger hos dig som fastighetsägare.

För mer information se, jaktförordning 1987:905 bilaga 4 punkt 21.

Förebygg och förhindra störning

Med tanke på måsfåglarnas juridiska skydd blir det förebyggande arbetet mycket viktigt.

Detta kan du göra för att försvåra häckning:

  • Sätt upp anpassade vajrar, nät eller piggar på takytor, fönsterbrädor och liknande platser där fåglar inte är önskvärda.
  • Sätt upp drakar som ser ut som rovfåglar.
  • Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar.
  • Informera dina hyresgäster om att det är olämpligt att mata alla typer av fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten.
  • Om fåglarna kommit igång med bobyggandet innan häckningsperioden bör bona rensas bort. Översyn bör göras kontinuerligt inför häckningsperioden eftersom fåglarna kan försöka bygga nya bon.
  • Samarbeta med fastighetsägare som har närliggande fastigheter, så att fåglarna inte bara byter tak.
  • Skadedjursfirmor är ofta behjälpliga.
  • Se till att soptunnor hålls stängda och töms kontinuerligt och att ingen annan typ av mat finns tillgänglig.

Avskjutning är en kortsiktig lösning och följs nästan alltid av att fåglar kommer tillbaka.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..