person med insats samt personal

En del av arbetssätten inom Åre kommuns hemvård är att testa ny teknik som kan tillföra ökad kvalitet för kommunens medborgare och personer med insats. Mellan den 15 september 2021 och den 15 mars 2023 kommer vi genomföra ett test av mobila trygghetslarm.

Ett mobilt trygghetslarm fungerar utanför hemmet till skillnad från ett stationärt trygghetslarm. Syftet med larmet är att öka aktivitet, självständighet och trygghet för den enskilde och dess anhöriga. Enheten bärs av den enskilde och positionen hittas med hjälp av satelliter och GSM-master.

Under testperioden kommer det att finnas 10 mobila trygghetslarm. Den som vill testa ett larm gör en ansökan hos Åre kommuns biståndshandläggare som fattar beslut enligt socialtjänstlagen. 

Klicka på länken nedan för mer information om det mobila trygghetslarmet och hur ansökan går till:

Hemvård >> Mobilt trygghetslarm