konstnärlig gestaltning mörsil

Hammerdal-konstnären Åsa Maria Hedberg har fått uppdraget att genomföra en konstnärlig gestaltning i utemiljön vid den nya förskolan som nu byggs i Mörsil.

Namnet på konstverket är "Allvädersorkestern feat. Guldbaggarna". 

Allväderorkestern har kommit för att jamma loss tillsammans på förskolans gård. Orkestern består av ett gäng skalbaggar, fjärilar och ugglor, anförda av mamma Guldbagge. Skalbaggarna är av släktet guldbaggar och deras skal klongar och klingar i regnet och av barnens händer och pinnar. Ugglorna tutar när det blåser. Fjärilarna fladdrar runt och det blir till ett färgglatt discogolv när solen lyser genom vingarna, som ljusmusik. Runt om finns pallar utformade som trummor.

Konstverket består av:

  • Guldbaggar, tillverkade i återbrukat rostfritt stål alternativt gjutet brons och fungerar som ståltrummor, så kallade hangtrumma.
  • Ugglor, gjutna i brons sittande på grenar tillverkade av orgelpipor så att de ljuder i blåsten.
  • Fjärilar, tillverkade i plexiglas som solens strålar projicerar en färgsymfoni på marken.
  • Trum-pallar, tillverkade som cajun-trummor.

Konstverket är skapat för att vara ett interaktivt verk som aktiveras av sol, vind och vatten och/eller när barnen använder det. Guldbaggarna kan spela själva om det regnar och vattnet droppar på dem och barnen kan spela på dem genom att hälla vatten, trumma med händer eller pinnar. Ugglorna sitter på grenar som består av orgelpipor som är fästade på en vridbar stam så att barnen kan vrida runt dem efter hur vinden blåser. Fjärilarna är inkapslade i en plexiglaslåda och genom vred kan barnen förändra färgkombinationerna som uppstår på marken. Trum-pallarna, om de trummas på ingår även de i orkestern.

Utvalt bidrag har getts följande motivering

Åsa Maria Hedbergs konstnärskap utgår ofta från att stimulera en viss slags fysisk upplevelse hos betraktaren. I större installationer skapar hon platser för interaktion och nya perspektiv. I verket ”Allvädersorkestern feat. Guldbaggarna” använder hon sig av sol, vind och vatten som i samklang med skulpturala former bjuder in till lek och eftertanke. Det är ett verk som också knyter an till förskolans pedagogiska arbete och skapar nyfikenhet för naturvetenskap och vår musikaliska värld.

Urval och beslut togs av konstkonsulterna: Eirin Solheim Pedersen, Lisa Gideonsson samt projektledare Berit Lindh från Årehus.

Mer information

Läs mer om den nya förskolan i Mörsil