Plockanalyser av restavfall i Åre kommun visar att mer än en tredjedel av soporna är matavfall. Att slänga mat innebär en stor miljöpåverkan.

Se gärna över mängden mat som du handlar så att du hinner äta den innan den blir för gammal. Du kan även bedöma om mat som passerat bäst före datum går att äta. Oftast gör den det.

Se informationsfilmen nedan från livsmedelsverket.

Sortera ditt matavfall

Alla hushåll och verksamheter i Åre kommun kan beställa ett brunt 140 l kärl för matavfall och börja sortera sitt matavfall. Sopbilen har två separata fack och tömmer matavfall och restavfall samtidigt. Matavfallet blir biogas i en anläggning i Verdal vilket innebär drygt en tredjedels transportavstånd jämfört med Sundsvalls förbränningsanläggning dit restavfallet körs.

Matavfallskärlet körs ut efter din anmälan. Anmälan gör du gör du via vår e-tjänst eller via blanketten nedan:

Matavfallsabonnemang (e-tjänst)

pdf Matavfallsabonnemang (101 KB)  (blankett)

Vill du hellre kompostera ditt matavfall kan du kostnadsfritt anmäla det till vår miljöavdelning.