Foto: DUvedmodellen

Sedan januari 2018 har en process satts igång för att förvandla Duved till en pilot för framtidens samhällsbyggnad. Detta genom att utgå från två parallella utgångspunkter. Globala behov och möjligheter och lokala behov och möjligheter.

Utvecklingen har utgått från det som finns och dem som bor i Duved. Arbetet har sedan starten genom en serie workshops utgått från medborgarnas tankar och idéer och avsikten är att skapa en process som leder till att medborgarna ska vara med och äga sin egen framtid.

De insatser som ska genomföras bygger på samverkan mellan alla inblandade parter och ska generera innovativa lokala lösningar på boende, arbete, matförsörjning, social service, kulturverksamheter, cirkulär ekonomi, energisystem och direktdemokrati, som tillsammans utgör Duvedmodellen.

Nu välkomnar vi Sveriges Allmännytta som projektpartner i Duvedmodellen.
Läs Sveriges Allmännyttas pressmeddelande.

Läs mer om Duvedmodellen.