Foto: Skateboardpark

 Foto: Micke Raittila

Redan nu till hösten kan planerna på en skateboardpark vid Åre strand bli verklighet.

Åre kommun och Åre Skateboardförening skrev under förra hösten en avsiktsförklaring för att förverkliga bygget av en skateboardpark i betong vid Åre Strand. Den 30 mars beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom satsningen och Åre kommun kommer att bidra med 700 tkr.

Åre Skateboardförening har för ett halvår sedan skrivit avtal med Holiday Club kring nyttjanderätten av 700 kvm mark under brons södra fäste vid Åre Strand. De hade även tagit fram ritningar och planer för hur parken ska byggas samt en tydlig finansierings- och tidsplan för projektet. Förhoppningen är att att parken kan invigs i höst.

-Att Åre kommun satsar på skateboard är verkligen jätteroligt! Alla partier är överens om att det är en bra satsning. Nu visar vi i Åre kommun att folkhälsofrågan är viktig samtidigt som vi underlättar spontanidrott för unga och äldre, medborgare och gäster genom att med det här beslutet bredda vårt fritidsutbud i kommunen, säger Katrin Wissing (MP), vice ordförande i utvecklingsutskottet.