Under onsdagen invigdes Åre kommuns nya pedagogiska omsorg i Storlien med saft, bullar och ballonger. Den nya verksamheten välkomnas inte bara av småbarnsfamiljerna på orten – det blir också ett stort lyft för hela bygden.

– Att vi nu kan erbjuda barnomsorg i Storlien är jätteviktigt för ortens framtida utveckling. Vi ser just nu en kraftig tillväxt i Storlien med flera stora handelsetableringar och för att människor ska kunna flytta hit och arbeta måste vi också kunna erbjuda barnomsorg. Med vår nya pedagogiska omsorg har vi nu löst den ekvationen, säger Mari Eriksson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Åre kommun.

Den nya pedagogiska omsorgen – som är ett alternativ den traditionella förskolan – kommer att bedrivas i Storliengården. Skillnaden mot en traditionell förskola är att det inte finns någon behörig förskollärare på plats. I övrigt bedrivs verksamheten på ett väldigt liknande sätt som Åre kommuns övriga förskolor.

– Vår ambition är givetvis att kunna ändra verksamhetsform i Storlien från pedagogisk omsorg till förskola. Arbetet med att rekrytera en behörig förskollärare kommer fortsätta, säger Mari Eriksson.

Rent geografiskt blir det också ett lyft för barnfamiljerna i Storlien att det finns barnomsorg på orten. Fram tills nu har de behövt åka till Duved, fem mil enkel väg, för att hämta eller lämna sina barn på förskolan.

Den nya verksamheten startade för ungefär en månad sedan och under onsdagen var det dags för den officiella invigningen som skedde på ett corona-säkert sätt utomhus med saft, bullar och ballonger. Förutom barn och medarbetare var också ansvariga politiker och tjänstepersoner på plats – samt flera nyfikna bybor.